Общи условия

Общи условия и правила на пазаруване в онлайн магазин
www.frenchwine.bg

Изисквания за възраст.

 • Моля да имате предвид, че алкохолни напитки имат право да поръчват само лица над осемнадесет (18) години. Поради това при получаване на доставката, куриерите винаги ще изискват подпис на лице над (18) години.

Как да поръчаме.

 • Най-напред е необходимо да си направите регистрация от главното меню.
 • След това намерите търсения продукта, който искате да поръчате.
 • Маркирайте избрания продукт от вас като посочете желаното количество.
 • Прегледайте пазарската количка и след като се убедите, че това са избраните от вас продукти натиснете бутона „купи”.
 • С натискането на бутона „купи” вие извършва електронно волеизявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че сте запознат с настоящите Общи условия и ги приема изцяло.

Срок и цена на доставка.

 • Поръчка на стойност над 50.00 лв., се доставя безплатно за гр. София, а при поръчка на стойност под 50.00 лв., се заплаща куриерска услуга в размер на 5.00 лв.
 • Доставките за гр. София се изпълняват всеки ден до 22,00 часа на следващия работен ден, след деня на заявката или в изрично уговорено от страните време.
 • Доставките за страната извън гр.София се извършват от куриерска фирма, като срокът и цената на доставката зависи от населеното място. За повече информация ни се обадете на тел. 0899 850 270

Цени и начин на плащане.

 • Крайната цена на поръчката представлява сбор от цените на всички поръчани продукти без стойността на разходите за куриерската доставка.
 • Всички цени на посочените продукти са в лева с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчването им до момента на плащането им.
 • Стойността на поръчаните продукти се заплаща в брой на служител на фирмата в момента на получаването им.
 • Когато доставката се извършва от куриерска фирма, заплащането на поръчаните продукти се извършва в момента на получаването им, заедно с разходите за куриерската доставка.
 • По банков път – след издаване на проформа-фактура от страна на продавача, в която ще бъдат подробно описани банковите детайли, срока и мястото на доставката.

Лични данни.

 • Личните данни, получени от продавача при регистрацията, ще бъдат използвани единствено и само с цел обслужване на продавача, включващо приемане и изпълнение на поръчки и в случай на възникнал проблем, свързан с поръчката. Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.
 • Предоставената информация от физически лица се класифицира като лична и се пази като такава, от администратора на лични данни.

Рекламации и връщане на поръчаните продукти.

 • Рекламации се приемат при предаване на поръчаните продукти, в случай, че са констатирани различия между поръчаните и получените продукти или е нарушен търговски вид на продуктите.
 • Във всички останали случай се прилага закона за защита на потребителите и българското законодателство.

При възникнали въпроси или неясноти, моля да ни информирате.